Här kan du söka efter PlusGirokontonummer till företag med organisationsnummer.

Personuppgiftslagen (PUL) tillåter dock inte att vi på Internet publicerar uppgifter om enskilda firmor, eftersom deras organisationsnummer är detsamma som innehavarens personnummer.

Uppgifter om kontonummer för enskilda firmor lämnas på telefon 0771-350 360.


PlusGironummer: 


Vänligen ange de tecken som visas i bilden nedan